Acasă » Modelaj

Modelaj

Profesor: Vieru Valerica

Pe lângǎ educaţia artisticǎ formalǎ pe care o realizeazǎ învǎţǎmântul obligatoriu, Palatul Copiilor vine cu cercuri de artǎ plasticǎ integrate în contextul activitǎţii artistice care extinde preocupǎrile plastice ale elevilor în toate domeniile artelor vizuale.

Cercurile de artǎ au fost frecventat an de an de numeroşi copii de toate vârstele (5-19 ani), unii dintre ei îşi aprofundează studiile la liceul de artǎ, universitatea de artǎ sau la arhitectură, dar şi în alte instituţii de profil din străinătate

În cadrul cercurilor de artǎ, elevii experimenteazǎ o varietate largǎ de tehnici plastice, de la graficǎ şi culoare pânǎ la modelaj şi sculpturǎ în lemn.

Se urmǎreşte dezvoltarea capacitǎţii de exprimare plasticǎ şi stimularea creativitǎţii, formarea judecǎţilor de valoare esteticǎ, a gândirii logice, a spiritului critic şi autocritic.

Scopul educaţiei plastice în cadrul cercurilor de artǎ este dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice elementare dar şi de performanţǎ.

Cercurile de artǎ oferǎ posibilitatea participǎrii la concursuri artistice,locale, judeţene , naţionale şi internaţionale, la expoziţiile anuale din cadrul Palatului Copiilor Craiova şi la tabere de creaţie unde copiii au posibilitatea sǎ lege prietenii şi sǎ-şi evalueze cunoştinţele tehnice.

Cercurile de artă au ateliere cu mobilier specific şi cu toate materialele şi instrumentele necesare tehnicilor de artǎ, oferind posibilitatea de a lucra şi de a expune periodic sau permanent lucrǎrile elevilor;

Există o bună colaborare cu unităţile şcolare, extraşcolare, universitate, cu I.S.J. Dolj precum şi cu toate instituţiile publice locale;

Avem un număr mare de parteneriate educaţionale locale cu Primăria Craiova, Centrul Multifuncţional, Biblioteca Judeţeană, Muzeul de artă, Casa de Cultură Traian Demetrescu parteneriate interjudeţene şi naţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al I.S.J. Dolj;

Cercurile de artǎ funcţionează cu un număr foarte mare de elevi, din care copii înscrişi la nivel preprimar (5-6 ani) elevi la nivel primar (7-10 ani), elevi înscrişi la nivel gimnazial (11-14 ani) şi elevi înscrişi la nivel liceal(15-19 ani), astfel structuraţi:

  • elevi înscrişi la grupele de începători ;

  • elevi înscrişi la grupele de avansaţi;

  • elevi înscrişi la grupele de performanţǎ ;

Rata de participare la cursuri este de circa 95%.

Există continuitate în procesul de pregătire, fapt demonstrat prin promovarea elevilor de la o grupă de nivel valoric începători la avansaţi, apoi performanţă. La nivelul grupelor de performanţǎ, 90% dintre participanţi parcurg toate nivelurile de învăţământ, fiind preluaţi de la nivel preprimar şi îndrumaţi pânǎ la nivel liceal.

CERCUL GRAFICĂ-PICTURĂ, PROFESOR BOBOC VALENTIN

Oferă cursuri de :

-pictură

-grafică

CERCUL SCULPTURĂ, PROFESOR FLUERAŞU IOANA

Oferă cursuri de :-grafică, desen

-pictură

-pictură pe sticlă, pe pânză

-modelaj

-sculptură în lemn

CERCUL MODELAJ, PROFESOR VIERIU VALERICĂ

Oferă cursuri de:

– grafică

-pictură

-pictură pe sticlă, pe pânză, pe lemn

-modelaj

-măşti tradiţionale