Acasă » Informatică

Informatică

 

Profesor: Preoteasa Cezarian

 

Apariţia de noi generaţii de calculatoare şi faptul că informatica devine accesibilă unor categorii tot mai largi de utilizatori, implicarea tot mai mare pe care o au calculatoarele în viaţa de zi cu zi şi nu în ultimul rând faptul că încă din anul 2000 Ministerul Educaţiei Naţionale a introdus în cadrul Olimpiadei naţionale de informatică şi ciclul gimnazial, impune ca o necesitate introducerea studiului informaticii şi în mod special a programării de la vârste tot mai mici. Din experienţa anilor anteriori, am constatat că, datorită gradului ridicat de abstractizare a noţiunilor de algoritmizare şi a faptului că elevii din ciclul gimnazial şi cu atât mai mult cei din ciclul primar nu le stăpânesc sau le înţeleg cu dificultate, pentru a putea obţine rezultate la concursurile naţionale şi Olimpiada de informatică încă din clasa a V-a, se impune a se incepe studiul programarii încă din ciclul primar, adică clasele a III-a, a IV-a. În acest sens, în cadrul grupelor de începători, clasele III – IV, se vor transmite noţiuni generale despre calculator – părţi componente, conexiuni ale acestora, sistemul de operare – continuând cu studiul noţiunilor de bază a limbajelor de programare – în speţă limbajul C++ – algoritmi fundamentali. Astfel că, la finele primului an de studiu în grupa de începători, un elev de clasa a III – a, a IV – a, trebuie să cunoască calculatorul, să stăpânească sistemul de operare, să deţină noţiunile de bază ale limbajului de programare C++, să realizeze programe cu algoritmi fundamentali simpli, să compileze şi să-şi depaneze singur programul. Începând cu anul doi de studiu, în grupe de avansaţi – performanţă, se continuă studiul limbajului de programare cu algoritmi complecşi cu grad ridicat de dificultate, respectând programa olipiadei de informatică pe clase, respectiv clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a. La sfârşitul celui de-al doilea an de studiu, un elev trebuie să stăpânească şi să utilizeze cu siguranţă noţiunile de programare, să cunoască bine algoritmii fundamentali şi să realizeze singur programul conform algoritmului studiat. Din anul al treilea de studiu, un elev îşi perfecţionează cunoştinţele de programare, învaţă tehnici noi de programare şi participă în urma selecţiilor pentru lotul de performanţă la concursurile judeţene, interjudeţene şi naţionale de programare.

 

Principiul de bază al activităţii INFORMATICĂ  este acela de a oferi elevilor, în cadrul fiecărui capitol în parte a unui număr minim de noţiuni de bază repetate şi exersate în aplicaţii cât mai variate şi care merg de la simplu la complex. Astfel, noţiunile sunt prezentate diferenţiat la grupele de începători, respectiv avansaţi şi performanţă. La grupele de începători noţiunile sunt prezentate detaliat şi cu exemple cât mai diferite şi mai accesibile pentru a putea înţelege noţiunile respective; la grupele de avansaţi se reiau noţiunile şi se fixează cu exemple cu grad ridicat de dificultate, iar la grupele de performanţă noţiunile sunt doar reamintite şi se lucrează algoritmi cu grad foarte ridicat de dificultate, introducându-se în acelaşi timp noţiuni superioare de programare.

Cercul de Informatică din cadrul Palatului Copiilor Craiova pe care îl conduc, îşi propune tocmai acest lucru. Oferta educaţională de faţă este propusă pentru grupe de programare începători, respectiv avansaţi – performanţă, organizate pe grupe de vârstă. Noţiunile studiate pornesc de la noţiuni introductive despre calculatoare, cu grupele de începători, până la noţiuni de algortimi şi programe de nivel ridicat cu grupele de avansaţi – performanţă. Noţiunile sunt gradate diferenţiat pentru elevii din ciclul primar şi respectiv pentru elevii din ciclul gimnazial, clasele V-VI şi VII-VIII.

Ca profesor, mi-am propus să-mi centrez atenţia în mod diferit asupra activităţii de învăţare şi asupra practicilor didactice. Diversitatea situaţiilor concrete face posibilă şi necesară o diversitate de soluţii didactice.

Principalele competențe cheie europene vizate prin studiul acestui curs sunt:

 • Competențe digitale
 • Competențe de logică și algoritmizare

Concursul Național de Soft “Grigore Moisil” Lugoj 16-20 mai 2018

 

Profesor:  Rădulescu Claudia                 cv

Odată cu creșterea complexității programelor este necesară însușirea modului de operare pe calculator încă din clasele mici, de la cele mai fragede vârste. Ei vor fi ajutați să învețe modul de operare și utilizare a unui computer pentru a-l putea folosi ca instrument de lucru și în cadrul altor discipline. Activitatea din cadrul cercului de Informatică are ca principal obiectiv să stimuleze creativitatea elevilor, să formeze priceperi și deprinderi specifice acestei materii, bazându-se pe o programă adaptată local, la nivelul grupei și a dotărilor cercului. De asemenea, prin studiul informaticii ne propunem să stimulăm dorința elevilor de a învăța și de a se acomoda cu transformările ce au loc în domeniul prelucrării și transmiterii informației cu mijloace moderne, de a se familiariza cu tehnicile de programare și cu birotica.

”De ce să alegi Informatica ?” Pentru că astfel vei avea ocazia să te conectezi la VIITOR: îți vei dezvolta competențele de utilizare a unui sistem de calcul; vei învăța să utilizezi cele mai noi produse software din domeniu; vei realiza aplicații informatice care vor duce la dezvoltarea spiritului tău practic și inovativ; vei avea o imagine globală asupra dezvoltării Științei, Tehnicii și Artelor audio-vizuale; vei ajunge să utilizezi cu succes cele mai moderne mijloace de comunicare (…Internet, E-Mail, Chat…); vor crește competențele tale de exprimare, de argumentare, de teoretizare pe teme din domenii diferite.

Vei avea posibilitatea:

 • de a lucra cu alți copii și elevi în Echipe de proiect
 • de a realiza diferite materiale pe calculator (pliante, felicitari, picturi digitale, prezentări Power Point pe diverse teme, etc.)
 • de a participa la diferite concursuri și festivaluri județene, interjudețene, naționale şi internaționale
 • de a colabora cu celelalte cercuri, prin realizarea diferitelor proiecte pe calculator

La acest cerc elevii învaţă:

 • Utilizarea sistemului de operare Windows
 • Utilizarea editoarelor grafice (Paint, Drawing for Children, TuxPaint, Photoshop, Gimp, Inkscape) şi a componentelor pachetului Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)
 • Dezvoltarea gândirii algoritmice
 • Elemente de matematică distractivă folosind TuxMath, opţiunea Equation din Word şi alte programe specializate
 • Soft-ul GeoGebra (destinat învățării matematicii și științelor de la nivel elementar, pana la nivel universitar)
 • Interdisciplinaritatea Informatică-alte domenii