Acasă » Informatică

Informatică

 

Profesor: Preoteasa Cezarian                         

Palatul Copiilor Craiova vă aşteaptă la Cercul de Informatică pe care-l conduc, cu un cabinet bine dotat cu o reţea de 10 calculatore şi 1 server, 1 imprimantă Lexmark E232 Laser, Scaner şi video proiector, tablă magnetică, instalaţie de aer condiţionat şi un ambiental util şi plăcut pentru copiii dumneavoastră.
Ce ne propunem?
O programă în concordanţă cu curricula naţională a disciplinei informatică, o abordare diferenţiată, respectiv pe grupe de începători, avansaţi şi performanţă, dar şi pe grupe de vârstă. Dacă în cadrul unei grupe de începători copiii se familiarizează cu calculatorul, părţile componente ale acestuia, comfiguraţia unui calculator şi nu în ultimul rând tastatura şi cum se lucrează corect la tastatură cu toate cele 10 degete, apoi se parcurg câteva din cele mai importante utilitare Office, Word şi Power Point, urmând ca în continnuare să se transmită cea mai importantă componentă a primului modul, respectiv noţiuni introductive de programare, limbaje de programare Pascal, C.
Din anul II de studiu se face o selecţie în funcţie de cunoştinţele dobândite dar mai ales de aptitudinile individuale de logică şi logică matematică. Cei selecţionaţi vor forma grupele de avansaţi în care se va studia aprofundat un limbaj de programare, Pascal sau C. În funcţie de rezultatele obţinute la concursurile la care vor participa, din anul III de studiu vor face parte din grupa de programare-performanţă. Pentru elevii care nu vor putea face parte din grupele de programare, se va continua pregătirea lor în grupe de avansaţi şi performanţă dar pe parte de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării.
De ce programare la gimnaziu?
În primul rând pentru că din anul 2001, în cadrul Olimpiadelor şcolare o fost introdusă şi disciplina informatică la clasele V-VIII, deşi în trunchiul comun al disciplinelor de gimnaziu nu exista această disciplină – informatică !!!!! Din anul şcolar 2012-2013 s-a introdus în trunchiul comun al disciplinelor de gimnaziu şi disciplina informatică, dar programa de gimnaziu este în totalitate formată din tehnologii TIC !!!!, deci nu programare. În consecinţă, la Palatele şi Cluburile Copiilor se poate studia în cadrul cercurilor de informatică, programarea într-un cadru organizat şi se poate participa la Olimpiada de informatică gimnaziu dar şi la alte concursuri naţionale de programare (deja tradiţionale cum ar fi: Concursul Naţional de informatică al Palatelor si Cluburilor, Concursul Naţional de Soft „Gr. Moisil” Lugoj, Marele Premiu al Palatului Naţional Bucureşti, ş.a. concursuri la care au fost formaţi cei mai mulţi dintre olimpicii noştri internaţionali cu medalii de aur la Olimpiada Internaţională de informatică).
Şi nu în ultimul rănd, un motiv în plus care ar trebui menţionat: la fel ca şi în sporturile de performanţă, unde pregătirea începe foarte de timpuriu pentru a putea accede la performanţe internaţionale, şi în informatică o pregătire începută de timpuriu (înca din clasele a III-a, a IV-a) permite unui elev o aprofundare a cunoştinţelor treptat, în timp, fără a supune copilul unui efort supranatural ce poate avea efecte nefaste asupra dezvoltării lui psihice ulterioare: apoi, participarea încă din clasele a V-a la concursuri (care pot fi de nivel naţional şi chiar internaţional), formează şi desăvârşesc personalitatea unui copil şi poate cel mai important dintre toate aceste argumente ar fi faptul că a fi programator, este o meserie, o meserie (încă) de viitor, o meserie din care se poate câştiga şi trăi bine.

 

Profesor:  Rădulescu Claudia

Odată cu creșterea complexității programelor este necesară însușirea modului de operare pe calculator încă din clasele mici, de la cele mai fragede vârste. Ei vor fi ajutați să învețe modul de operare și utilizare a unui computer pentru a-l putea folosi ca instrument de lucru și în cadrul altor discipline. Activitatea din cadrul cercului de Informatică are ca principal obiectiv să stimuleze creativitatea elevilor, să formeze priceperi și deprinderi specifice acestei materii, bazându-se pe o programă adaptată local, la nivelul grupei și a dotărilor cercului. De asemenea, prin studiul informaticii ne propunem să stimulăm dorința elevilor de a învăța și de a se acomoda cu transformările ce au loc în domeniul prelucrării și transmiterii informației cu mijloace moderne, de a se familiariza cu tehnicile de programare și cu birotica.

”De ce să alegi Informatica ?” Pentru că astfel vei avea ocazia să te conectezi la VIITOR: îți vei dezvolta competențele de utilizare a unui sistem de calcul; vei învăța să utilizezi cele mai noi produse software din domeniu; vei realiza aplicații informatice care vor duce la dezvoltarea spiritului tău practic și inovativ; vei avea o imagine globală asupra dezvoltării Științei, Tehnicii și Artelor audio-vizuale; vei ajunge să utilizezi cu succes cele mai moderne mijloace de comunicare (…Internet, E-Mail, Chat…); vor crește competențele tale de exprimare, de argumentare, de teoretizare pe teme din domenii diferite.

Vei avea posibilitatea:

  • de a lucra cu alți copii și elevi în Echipe de proiect
  • de a realiza diferite materiale pe calculator (pliante, felicitari, picturi digitale, prezentări Power Point pe diverse teme, etc.)
  • de a participa la diferite concursuri și festivaluri județene, interjudețene, naționale şi internaționale
  • de a colabora cu celelalte cercuri, prin realizarea diferitelor proiecte pe calculator

La acest cerc elevii învaţă:

  • Utilizarea sistemului de operare Windows
  • Utilizarea editoarelor grafice (Paint, Drawing for Children, TuxPaint, Photoshop, Gimp, Inkscape) şi a componentelor pachetului Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)
  • Dezvoltarea gândirii algoritmice
  • Elemente de matematică distractivă folosind TuxMath, opţiunea Equation din Word şi alte programe specializate
  • Soft-ul GeoGebra (destinat învățării matematicii și științelor de la nivel elementar, pana la nivel universitar)
  • Interdisciplinaritatea Informatică-alte domenii