Acasă » Arta plastica

Arta plastica

Pe lângǎ educaţia artisticǎ formalǎ pe care o realizeazǎ învǎţǎmântul obligatoriu, Palatul Copiilor vine cu cercuri de artǎ plasticǎ integrate în contextul activitǎţii artistice care extinde preocupǎrile plastice ale elevilor în toate domeniile artelor vizuale.
Cercurile de artǎ au fost frecventat an de an de numeroşi copii de toate vârstele (4-19 ani), unii dintre ei urmând chiar Liceul de Artǎ sau Universitatea de Artǎ.
În cadrul cercurilor de artǎ, elevii experimenteazǎ o varietate largǎ de tehnici plastice, de la graficǎ şi culoare pânǎ la modelaj şi sculpturǎ în lemn.
Se urmǎreşte dezvoltarea capacitǎţii de exprimare plasticǎ şi stimularea creativitǎţii şi formarea judecǎţilor de valoare esteticǎ, a gândirii logice, a spiritului critic şi autocritic.
Scopul educaţiei plastice în cadrul cercurilor de artǎ este dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice elementare şi de performanţǎ.
Cercul de artǎ oferǎ posibilitatea participǎrii la concursuri artistice, la expoziţiile anuale din cadrul Palatului Copiilor Craiova şi la tabere de creaţie unde copiii au posibilitatea sǎ lege prietenii şi sǎ-şi evalueze cunoştinţele tehnice.
Dotarea atelierului cu mobilier specific şi cu toate materialele şi instrumentele necesare tehnicilor de artǎ, ofera posibilitatea de a lucra şi de a expune periodic sau permanent lucrǎrile elevilor;
Exista o buna colaborare cu unităţile şcolare, extraşcolare, universitate, cu I.S.J. Dolj precum şi cu toate instituţiile publice locale;
Avem un număr mare de parteneriate educaţionale locale, interjudeţene şi naţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al I.S.J. Dolj;
Cercul de artǎ funcţionează cu un număr foarte mare de elevi, din care copii înscrişi la nivel preprimar, elevi la nivel primar, elevi înscrişi la nivel gimnazial şi elevi înscrişi la nivel liceal, astfel structuraţi:
– elevi înscrişi la grupele de începători ;
– elevi înscrişi la grupele de avansaţi;
– elevi înscrişi la grupele de performanţǎ ;
Rata de participare la cursuri este de circa 95%.
Există continuitate în procesul de pregătire, fapt demonstrat prin promovarea elevilor de la o grupă de nivel valoric începători la avansaţi, apoi performanţă. La nivelul grupelor de performanţǎ, 90% dintre participanţi parcurg toate nivelurile de învăţământ, fiind preluaţi de la nivel preprimar şi îndrumaţi pânǎ la nivel liceal.

Cercul de grafică – pictură

Cercul de sculptură
– grafică
– pictură
– pictură pe sticla
– modelaj
– sculptură

Cercul de modelaj

– grafică
– pictură
– modelaj
– maști tradiționale

Profesor: Fluerașu Ioana

Profesor: Vieriu Valericã

Profesor: Boboc Valentin