Acasă » Cultura si civilizatie romaneasca

Cultura si civilizatie romaneasca

Activitățile cercului își propun studierea fenomenului românesc sub multiple aspecte.
Oferta marilor noastre personalități este corelată cu filonul folcloric și mitologia, urmărindu-se continuitatea, dar și reinterpretarea acestora în maniera personală.
Evaluarea elevilor propune pe lângă exerciții de limbă, stimularea creativității și a fanteziei. Aceasta se concretizează prin participarea la concursuri de profil din țară, dar și la alte concursuri organizate de Palatul Copiilor Craiova:
-Concursul Internațional „Basmele Reginei Maria”
-Concursul Național „Doină, doină…”
-Concursul Național „HAIKU”
-Concursul Național „Pânza Penelopei”

Profesor Calafeteanu Daniela

,,Copiii noştri nu mai citesc!”.
O realitate.
O actualitate.
Un strigăt.
O imputare.
O scuză.
O soluţie, poate, prin acest cerc de lectură.
Se vorbește tot mai mult despre faptul că elevul contemporan nu citește nimic, nu vrea să citească sau chiar disprețuiește lectura. Rolul literaturii în societatea contemporană ar trebui să fie la fel de important ca și cel al științei. Literatura impulsionează sensibilitatea omului, educă prin puterea exemplului particular. Și atât timp cât oamenii vor comunica prin vorbire va exista și literatura.
Ideea acestei cunoașteri de sine trebuie transmisă elevului. Acesta are nevoie de un îndrumător care să îi arate calea spre carte, care să-i deschidă prima ușă a labirintului lecturii, pentru ca pe restul să le deschidă singur.
Cartea este un prieten sigur, un însoțitor de drum, un profesor rabdător, un bun ascultător dar și un înțelept sfătuitor.
Cărțile sunt cărămizile de la baza piramidei cunoașterii, sunt minuni moștenite prin care oamenii comunică în paginile cărora oamenii se regăsesc în paginile cărora oamenii se refugiază, uită de probleme.
Acesta devine scopul întâlnirilor noastre.
Activitatea de la cercul de lectură aduce de asemenea o importantă contribuție la descoperirea și stimularea talentelor, aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului și a pasiunii pentru literatură și lectură, precum și la cunoașterea și însușirea temeinică a limbii române.
Tocmai de aceea este nevoie să ridicăm bariera dintre copil și carte.

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂCULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ

ARGUMENT :

Cultivarea interesului și a pasiunii pentru literatură, lectură și limbă ?

Descoperirea și stimularea talentelor ?

O soluție ,poate, prin acest  cerc de cultură și civilizație românească !

Activitățile cercului își propun studierea fenomenului românesc sub multiple aspecte. Oferta marilor noastre personalități este corelată cu filonul folcloric și mitologia, urmărindu-se continuitatea, dar și reinterpretarea acestora în maniera personală. Activitatea de la cerc aduce de asemenea o importantă contribuție la descoperirea și stimularea talentelor, aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului și a pasiunii pentru literatură și lectură, precum și la cunoașterea și însușirea temeinică a limbii române.
Evaluarea elevlor propune pe lângă exerciții de limbă, stimularea creativității și a fanteziei.  Aceasta se conretizează prin participarea la concursuri de profil din țară, dar și la alte concursuri organizate de Palatul Copiilor Craiova:

-Concursul Intenațional Basmele Reginei Maria

-Concursul Național Doină,doină.

-Concursul Național HAIKU

– Concursul Național Pânza Penelopei

-Concursul Interjudețean Elena Farago

-Poezia copilăriei

GRUP ȚINTĂ:  elevii cu vârste cuprinse între 8- 19 ani

ACTIVITĂȚI REPREZENTATIVE

– Participări la Concursuri Internaționale, Naționale, Interjudețene, Regionale, Județene (participare directă și indirectă)

– Sărbătorirea Zilelor din Calendarul Evenimentelor Cculturale

– Proiecții de filme- Activități de voluntariat

-Activități interdisciplinare

Toate aceste aspecte sper că vă vor convinge să participați la activitățile de la CERCUL DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ

Profesor Lorena Barcu