Acasă » Oferta educațională

Oferta educațională

Palatul Copiilor  Craiova este o unitate de învățământ pentru activități extrașcolare, a cărei misiune este de a asigura cadrul propice desfăşurării unui învățământ de calitate, pentru a oferi noi şi importante avantaje educaţionale copiilor si tinerilor doljeni prin transformarea fiecărei activități de cerc  într-un locaș de cultură şi civilizaţie, de a consolida prin complementaritate rolul şcolii ca principală instituţie de educaţie, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a implica familia ca principal partener educațional, de a asigura educaţiei o calitate europeană prin procesul educativ de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii , pregătiti pentru viata intr-o societate dinamică de tip european.

Structuri subordonate:

 • Clubul Copiilor Băilești
 • Clubul Copiilor Calafat
 • Clubul Copiilor Segarcea,
 • Clubul Copiilor Poiana Mare
 • Clubul Copiilor Dăbuleni
 • Clubul Copiilor Bechet
 • Clubul Copiilor Filiași

Beneficiarii activității educative nonformale sunt copii și tineri cu vârsta între 3 și 19 ani.

Palatul Copiilor din Craiova își propune: 

 • Susținerea învățământului formal în vederea realizării unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant desfășurat într-un mediu sigur.
 • Extinderea specializării şi perfecţionării pe domenii si profiluri specifice activitatii extrascolare.
 • Certificarea competențelor dobândite de antepreșcolari/preșcolari/elevi în sistemul nonformal
 • Aprofundarea şi  diversificarea cunoştintelor/formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor
 • Creșterea gradului de activizare civică, prin construirea de competențe de bază în domeniul protecției mediului, asumării de comportamente de intervenție civică.
 • Reducerea riscul de abandon școlar, delincevență juvenilă, excluziune socială, trafic de fiinte umane , consum de tutun/droguri prin valorificarea timpului liber al copiilor prin implicarea lor în cercuri / proiecte educative.
 • Descoperirea și cultivarea intereselor profesionale ale copiilor și tinerilor, palatul și cluburile constituindu-se într-un creuzet pentru exersarea competențelor diferitelor profesii
 • Asigurarea șanselor egale la educație tuturor copiilor și tinerilor cu vârste între 3 și 19 ani, prin construirea de grupe care sa respecte particularitatile copiilor cu dizabilitati , copiilor provenind din centre de plasament, prin susținerea copiilor provenind din medii foarte sărace.

Resursa umană este alcătuită din 79 de persoane, dintre care 66 cadre didactice –coordonatori de cercuri și 13 cadre didactice auxiliare si personal nedidactic.

DOMENIUL CULTURĂ

Cultură  şi  civilizaţie românească- Calafeteanu  Daniela/Țacu Alina Angela/ Bârcu Lorena

Cultură şi  civilizație  franceză-Cioacă Anișoara

Cultură  şi  civilizaţie  germană-Zuican Cristina

Cultură  şi  civilizaţie  italiană- Oprea Mariana

Cultură și civilizație engleză – Gavrilă Adriana / Călmuc Felicia

Domeniul  ARTE

 Sculptură-Flueraşu  Ioana

Ceramică  pictură-Boboc  Valentin

Modelaj-Vieriu  Valerică

Teatru-Cazacu  Daniela

Muzică  populară-Cristea Georgiana

Muzică  uşoară  vocală  şi  instrumentală-Milosav Alin

Domeniul ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ APLICATĂ

Informatică-Preoteasa Cezarian / Rădulescu  Claudia

Matematică aplicată  în tehnică de  calcul-Stancu Elena / Popescu  Laura / Toporan  Nabi /Ilie Aurelian

Operare şi programare  pe calculator-Iovan  Valeriu

Fizică  aplicată /Robotică – Ștefan Sidonia

Jocuri logice  – Şah-Micu Iulian

Astronomie-Ilie Aurelian

Karting-Bercea  Florentin/ Dinişor  Sorin

Machete  /  construcţii de mașini-Gheorghe  Petre

Protecţia  mediului – Ecologie – Oprea Mariana

Atelierul fanteziei /Radioclub-Tălăban Livia

Domeniul  SPORTIV-TURISTIC

Dans  modern- Cuţulescu  Alina/Sbora Anca

Gimnastică  aerobică-Mălăiescu -Udrea  Alina  /Militaru Cătălina

Dans sportiv-Pascu Beatrice

Dansuri  populare/Radio-Orientare turistică -Creţan  Simona

Tenis  de  masa/Fotbal/Educașie rutieră-Cazan  Lucian

CLUBUL COPIILOR  DĂBULENI 

Horticultură – Ştefănoaica  Silvia

Cultura si civilizatie romaneasca-Morari Cristina

Karting – Nistor Aurel

Cultură si civilizatie engleză-Stănculescu -Ilie Oana

Tenis de câmp-Ghera   Cătălin

Informatică-Popa   George 

Ecoturism-Popa Simona

CLUBUL COPIILOR  BECHET

 Protecţia   mediului-Ștefan Laurentia

Fotocineclub-EnceaVrejoiu  Despina 

CLUBUL COPIILOR  FILIAȘI

Jocuri  logice -Ilie   Virgil 

Electrotehnică– Căprărin  Constantin 

Navomodele / karting -Anghel  Gheorghe

Ecoturism -Călina  Marinela 

Pictură  desen  -Georgescu  Mihaela 

Cultură  şi  civilizaţie  engleză-Firoi Lucretia

Dans modern – Pascu Beatrice

CLUBUL COPIILOR  CALAFAT

Matematică aplicată în  tehnica de calcul-Iofcea  Vivi

Desen picture-Mirica   Ion 

Cultură  şi  civilizaţie  engleză-Neacşu Victor 

Horticultură-Roşu   Constanta

CLUBUL COPIILOR  POIANA MARE

 Electrotehnică-Velcea   Marius 

Informatică-Stănărânga  Cristian 

Karting-Pădureanu  Emil 

CLUBUL COPIILOR  BĂILESTI

Protecţia  mediului – Ciobanu  Florina 

Judo-Doană Amalia

Muzică   vocal  instrumentală-Radu  Carlo 

Informatică-Ulmeanu Veronica

Jocuri logice -Mirea Adina

CLUBUL COPIILOR  SEGARCEA

Matematică  aplicată  în  tehnică de  calcul- Zidaru Ana

Protecţia   mediului-Ianculescu  Ileana 

Operare şi  programare pe   calculator-Drăgnei Mihaela

Dans modern-Pascu Beatrice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *