Acasă » Cultură și civilizație engleză

Cultură și civilizație engleză

Cercul de cultură și civilizație engleză își propune să atragă preșcolarii și elevii interesați de acest domeniu prin organizarea unor activități instructiv-educative de tip non-formal. Acest cerc poate fi frecventat de copii și tineri cu vârste între 4 și 19 ani.
Alegerea tematicii pentru activitățile desfășurate în cadrul acestui cerc este în strânsă legătură cu vârsta elevilor, nivelul de pregătire și preocupările acestora. În funcție de nevoile lor, cursanților li se va oferi oportunitatea de a se iniția sau de a-și perfecționa cunoștințele de limbă, cultură și civilizație engleză. Metodele moderne, atractive și motivaționale utilizate de coordonatorul acestui cerc constituie o premisă pentru atragerea elevilor, iar dovada o constituie numărul mare de cursanți din anii anteriori și maniera în care cele două cadre didactice au reușit să fidelizeze o mare parte din ei de-a lungul timpului.
De asemenea, cei care frecventează cursurile acestui cerc au posibilitatea de a se implica în activități derulate împreună cu diverși parteneri, precum: instituții școlare, biblioteci și diverse compartimente din cadrul Ministerului de Interne care se ocupă cu prevenirea și combaterea numeroaselor aspecte negative ce amenință copiii și tinerii în viața de zi cu zi.
Trebuie menționat și faptul că elevii devin motivați în a-și perfectiona competențele în acest domeniu prin participarea la numeroase concursuri la nivel local, județean, regional, național și internațional, concursuri la care obțin diplome recunoscute de MEN și care le pot fi de mare folos în realizarea portofoliului personal.

Profesor: Cãlmuc Felicia
Profesor: Gavrila Adriana