Acasă » Horticultură

Horticultură

Profesor: Rosu Constanta

Accentuarea caracterului formativ-educativ, practic-aplicativ al învăţământului presupune vocaţie şi dăruire, iar şcoala alături de palatele şi cuburile copiilor, de familie, contribuie la formarea profilului moral al noului cetăţean.Accentuarea caracterului formativ-educativ, practic-aplicativ al învăţământului presupune vocaţie şi dăruire, iar şcoala alături de palatele şi cuburile copiilor, de familie, contribuie la formarea profilului moral al noului cetăţean.Caracterul aplicativ al învăţământului contemporan accentuează rolul priceperilor şi deprinderilor, alături de cunoştinţe în realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, crescând astfel responsabilitatea şi influenţa elevului care este pus în situaţia de a-şi însuşi metode de lucru şi deprinderi practice. În acest context locul şi rolul „Cercului de Horticultură” este acela de instruire şi formare a priceperilor şi deprinderilor de muncă, atitudinilor şi aptitudinilor, de asimilare şi sistematizare a cunoştinţelor în domeniul floriculturii.Activitatea cercului este o activitate creativă, o depăşire a simplei reproduceri prin informaţia primită la lecţie. Membrii cercului descoperă singuri adevărul ştiinţific, interpretează şi explică independent cauzalitatea fenomenelor, formând şi formulând opinii personale, elaborând lucruri originale.Cercul de Horticultură (Floricultură) a debutat în anul şcolar 2013-2014, ocazie cu care am introdus în tematica de activitate probleme ca:- Studierea microflorei şi microfaunei locale cu ajutorul cărţilor de specialitate sau activităţilor practice;- Cunoaşterea plantelor ornamentale din parcul Calafat prin colaborarea cu sera Primăriei Municipiului Calafat;- Antrenarea elevilor în activităţi de observaţii, cultivare şi îngrijire a plantelor floricole în ghivece, jardiniere, în parcul din apropierea Clubului Copiilor  sau în zona debarcaderului Calafat.   În activitatea  de zi cu zi a cercului voi căuta să inoculez elevilor participanţi un bagaj de cunoştinţe care să-i ajute în formarea şi orientarea şcolară dar şi la dezvoltarea interesului pentru profesia de horticultor.
Grup tinta : Elevii ciclului primar şi gimnazial ai şcolilor din Calafat ( 7-15 ani) ce frecventează cercul de horticultură din cadrul Palatului Copiilor Craiova/structura Clubul Copiilor CalafatActivitati reprezentative: Copiii pun în practică tot ce învaţă la Cercul de horticultură şi vor să facă totul ca la carte. Ei îşi însuşesc elemente de agrotehnică, precum pregătirea terenului, plantării şi lucrări de îngrijire aplicate plantelor horticole. În acelaşi timp, învaţă să recunoască speciile horticole şi  cerinţele acestora faţă de factorii ecologici, cultivarea, îngrijirea, înmulţirea şi utilizarea lor.
Portofoliu cerc : Insistenţa asupra activităţii de evaluare mi-a permis crearea unor loturi de performanţă, elevii coordonaţi de mine obţinând premii I, II, III şi menţiune la concursul judeţean  „Un mediu curat păstreaza biodiversitatea planetei”, concurs  pe care îl coordonez şi a ajuns la a IV-a ediţie, alături de alte rezultate obţinute la urmatoarele concursuri: locul I pe echipe la expoziţia internaţională-concurs „Nostalgii, nostalgii, nostalgii…”, eveniment organizat de Asociaţia „TERRA RO- SA” din Moreni-Dâmboviţa (ianuarie-februarie 2016), concursul interjudeţean „Aspecte pozitive şi negative în comportamentul colegilor mei”, (2  menţiuni) organizat de Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia (februarie-martie 2016), concursul regional „Şoimul dunărean” (2 premii III) organizat de Palatul Copiilor Călăraşi (decembrie 2016), concursul naţional „Apa-izvorul vieţii” (1 premiu I), concursul regional „Bucuriile primăverii” (1 premiu I şi 1 premiu II) organizat de Palatul Copiilor Alexandria (aprilie 2017),  concursul naţional „Simbolul primăverii” (2 premii I şi1 premiu II) organizat de Clubul Copiilor Horezu (martie 2017), concursul internaţional „Frumuseţile anotimpurilor” (3 menţiuni) organizat de Şcolile Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Fălticeni şi „Artur Gorovei” Buneşti (mai 2017), concursul regional „Iubim natura” (decembrie 2017).Portofoliu cadru didactic : obţinerea gradului definitivat şi a unor diplome de excelenţă la concursurile de profil