Acasă » Cenaclu literar.Jurnalism

Cenaclu literar.Jurnalism

Profesor Zamfir Camelia

La ora actuală, majoritatea celor care exercită activităţi jurnalistice sunt oameni tineri. Oameni care au început să înţeleagă că momentul anilor `90 a dispărut de mult; că cititorii, ascultătorii şi privitorii publicaţiilor sau emisiunilor radio-tv – care acum pot alege între mii de produse alternative – au devenit mai exigenţi. Altfel spus, pe piaţa mass-media începe o competiţie acerbă pentru supravieţuire. În această competiţie nu poţi rezista la nesfârşit, din întâmplare, noroc, inspiraţie. Trebuie să te perfecţionezi, să-ţi depăşeşti condiţia de „amator”, într-un cuvânt, trebuie să te profesionalizezi.
De aici s-a născut nevoia, resimţită cu intensitate de o parte a elevilor şi a aspitanţilor la jurnalism de a avea un cerc de profil.
Activitatea de Jurnalism de la Palatul Copiilor Craiova vine să umple acest gol în curriculum-ul şcolar.

Cenaclul Literar de la Palatul Copiilor Craiova are o veche tradiţie, funcţionând neîntrerupt încă de la înfiinţarea instituţiei, în 1954. De-a lungul anilor s-au perindat mii de copii talentaţi, unii dintre ei reuşind să-şi facă o profesie din literatură, alţii un hobby care nu i-a părăsit toată viaţa. După 1989, Cenaclul Literar a oferit elevilor posibilitatea de a se exprima fără oprelişti, sub îndrumarea competentă a unui cadru didactic bine pregătit şi într-un cadruorganizat şi stimulant. Ativitata cercului este organizată pe grupe de 10-15 elevi între 7-17 ani, pe categorii de vârstă. În şedinţele de lucru ale cenaclului se pun în discuţie creaţii în versuri, proză, teatru, ale elevilor.Se informează elevii cu ultimele noutăţi editoriale, se discută noţiuni de teorie şi critică literară, se exemplifică unele modalităţi artistice.
Cenaclul literar este o activitate extraşcolară care sensibilizează şi umanizează pe elevi,care le dezvoltă creativitatea şi o personalitate polivalentă.
Prin participarea la concursurile literare, elevii au posibilitatea să cunoască şi creaţiile copiilor de vârsta lor din alte şcoli şi oraşe, să-şi dezvolte spiritul critic şi autocritic, precum şi dorinţa de autodepăşire.
Elevii Cenaclului literar participă şi la elaborarea de scenarii pentru spectacolele organizate cu diferite ocazii de alte cercuri ale Palatului, prin aceasta dezvoltându-le spiritul de lucru în echipă, iniţiativa personală, creşterea valorii culturii naţionale.
Rezultatele deosebite obţinute de elevii cercului Cenaclu literar sunt o mărturie a activităţii desfăşurate de ei, a pasiunii pe care o pun în slujirea literelor româneşti.

 

Derulăm mai multe proiecte educaţionale: „Basmele Reginei Maria”, „Doină, doină…”, „De la banal spre original”, proiecte ce sunt cuprinse în Calendarul Activităţilor Extraşcolare ale M.E.C.S.