Acasă » Cercul de Astronomie

Cercul de Astronomie

Prof. Ilie Aurelian

CERC ASTRONOMIE

 

ARGUMENT: Satisface dorința copiilor de a afla mai multe și mai corect despre galaxii, stele, planete, atmosferă, sateliți și fenomene astronomice care se întamplă zilnic și de multe ori sunt prezentate denaturant în mass-media.
Grup țintă : 7- 14 ani
Activități reprezentative:
-să modeleze diverse aparate de zbor interplanetare dezvoltandu-si astfel imaginatia și abilități de lucru manual.
-Să și dezvolte imaginația prin compuneri sau desene pe tema călătoriilor în spațiu și a colonizarii altor planete.
_ să efectueze observaţii astronomice, măsurători şi experimente.
– să utilizeze transferul de informaţie prin trimiteri interdisciplinare.
– să realizeze şi să interpreteze corect schiţe la scară.
– să utilizeze informaţia disponibilă în biblioteci virtuale, pe Internet, soft educaţional, atlase astronomice, harţi stelare.
– să se deprindă cu desfăşurarea activităţii în echipă.
– să rezolve probleme de astronomie
– să participe la concursuri de Astronomie

CERC MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN TEHNICA DE CALCUL

 


ARGUMENT: Prin intermediul acestui cerc se demonstrează mai elocvent caracterul aplicativ al noţiunilor de teorie matematică studiate la școală .

Grup țintă : 7- 14 ani


Activitati reprezentative:-cultivarea deprinderii cu munca independentă
-încurajarea elevilor, prin stimularea încrederii în forţele proprii , în privinţa creativităţii şi spontaneităţii;
-formarea unei gândiri logice şi flexibile
-stimularea capacităţii elevilor de a se exprima, în limbaj matematic, liber şi coerent
-depistarea unor carenţe în însuşirea unor noţiuni teoretice studiate ;
-creşterea motivaţiei elevilor pentru studierea matematicii în general
-participarea la concursuri