Acasă » Despre noi

Despre noi

Educatie cu dragoste!

Palatul Copiilor Craiova este singura unitate de învățământ preuniversitar din județul Dolj, abilitată să furnizeze activități extrașcolare, în baza Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare , Art. 100 și Anexa 1 la Regulamentul unităților care oferă activitate , reactualizat prin OM 4624/27.07.2015.
Palatul Copiilor Craiova este o unitate de invatamant acreditată.

Palatul Copiilor este o unitate de învățământ pentru activități extrașcolare, a cărei misiune este creșterea gradului de conștientizare al tuturor actorilor educaționali asupra contextului de învățare pe tot parcursul vieții în general și al contextului planificat și gestionat într-un cadru organizat al educației nonformale în special.
Noi vizăm formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective şi a abilitatilor practice, dezvoltarea fizică armonioasă a fiecăruia dintre copiii / elevii înscrişi în cadrul clubului/ palatului copiilor.
Unitatea noastră de învăţământ este organizată în 8 structuri, distribuite în mediul urban, în toate orașele principale ale județului Dolj și în mediul rural, în comuna Poiana Mare. Cluburile sunt situate în toate zonele geografice ale județului, asigurându-se o reprezentativitate demografică importantă a educației nonformale la nivelul județului.
1. Palatul Copiilor Craiova, situat în centrul Municipiului Reședință de Județ Craiova, zona A, în imediata apropiere a colegiilor naționale, a diferitelor instituții de cultură și artă, în proxima vecinătate a unui nod de comunicare de transport rutier intravilan și extravilan , ce deservește tot județul Dolj. Pentru cartierele mărginașe asigurăm șansele egale la educație prin organizarea de cercuri în cadrul școlilor din cadrul comunităților respective.
2. Clubul Copiilor Filiași situat în nordul județului, funcționează în centrul orașului, în cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Filișanu și în apropierea Școlii Gimnaziale din localitate
3. Clubul Copiilor Dăbuleni situat în sudul județului , în centrul orașului, în proxima vecinătate a Primăriei Orașului Dăbuleni
4. Clubul Copiilor Bechet situat în sudul județului , în centrul orașului, în cadrul grădiniței-structură a Liceului Teoretic Bechet
5. Clubul Copiilor Calafat situat în sud vestul județului, în apropierea școlilor din localitate
6. Clubul Copiilor Poiana Mare situat în sud vestul județului, în centrul comunei
7. Clubul Copiilor Segarcea situat in jumatatea sudica a judetului Dolj
8. Clubul Copiilor Băilești situat în sudul județului
Activitatea noastră este organizată în cercuri de specialitate, coordonate de cadre didactice calificate, titulare ale sistemului de învățământ. Coordonatorii de cercuri sunt profesori, ca și cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ formal. Asa cum profesorii din scoli au dreptul să predea in palate si cluburi, așa și profesorii din palate și cluburi au dreptul să predea în școli. Toți profesorii nostri au susținut concurs național de titularizare și proba practică eliminatorie pentru a ocupa un post, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Palatului Copiilor sau structurilor arondate. Spre exemplu, coordonatorul cercului de Cultură și civilizație românească sau de Cenaclu literar este absolvent al Facultății de Litere, a susținut concurs național de titularizate la disciplina limba și literatura română, este profesor de limba și literatura română, denumirea specialității fiind diferită față de școală pentru a se evita suprapunerea. Un profesor de Matematică aplicată în tehnică de calcul, este absolvent al Facultății de Matematică, a susținut concurs național, este profesor de matematică. Ca să poată ocupa o catedră în palate și cluburi, nu este suficient concursul de titularizare. Este necesară și susținerea unei probe practice în specialitatea postului, conform Anexei 8 la Metodologia de miscare a personalului didactic.
Resursa umană este alcătuită din 65 cadre didactice –coordonatori de cercuri (32 în Craiova și 33 distribuiți la cele 7 cluburi) și 13 cadre didactice auxiliare și personal nedidactic.
Varsta prescolarilor si elevilor care frecventeaza activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor este cuprinsa, de regula, intre 3 si 19 ani, in functie de profilul cercului si de competentele care urmeaza sa fie formate
Prescolarii si elevii au acces liber si gratuit la activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor.
Activitatea din palatele si cluburile copiilor debuteaza odata cu inceperea anului scolar.
Structura anului scolar in palatele si cluburile copiilor este similara celei din unitatile de invatamant de tip formal.
In cazul in care numarul prescolarilor/elevilor inscrisi la un cerc din palatele sau cluburile copiilor depaseste capacitatea de functionare, in bune conditii, a activitatii din cadrul respectivului cerc, consiliul de administratie al palatului ori clubului copiilor poate decide, la propunerea conducatorului de cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor inscrisi.
Activitatile din palatele si cluburile copiilor se desfasoara in cercuri, structurate pe catedre de specialitate/comisii metodice de tip: cultural, artistic, civic, tehnic, aplicativ, stiintific, sportiv si turistic. Activitatea se desfasoara in sali de cercuri, ateliere, cabinete, laboratoare, sali de sport, baze sportive, parcuri scoala, cartodromuri, poligoane, gradini botanice, sere, partii de schi, ateliere deschise, tabere etc.In cadrul cercurilor, activitatea este structurata pe grupe de incepatori, de avansati si de performanta, in functie de nivelul pregatirii prescolarilor/elevilor si de competentele ce urmeaza a fi formate.
Activitatea din cercurile palatelor si cluburilor copiilor este proiectata astfel incat sa evite paralelismul si/sau suprapunerile cu continutul tematic al programelor specifice educatiei formale.
Activitatea fiecarui cerc se desfasoara pe baza unei planificari calendaristice, aprobate de catre directorul palatului/clubului copiilor.
La palatul/clubul copiilor, norma didactica se poate constitui atat din grupe in profilul cercului, cat si din grupe cu alt profil. Grupele cu alt profil pot fi maximum 3 si se constituie cu aprobarea consiliului de administratie al palatului/clubului copiilor.
Numarul de elevi/grupa poate varia in functie de profilul cercului si de conditiile de spatiu in care se desfasoara activitatea cercului.
Pentru sporturile individuale, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza: a) pentru grupele de incepatori – in medie 12 copii/tineri, dar nu mai putin de 8; b) pentru grupele de avansati – in medie 10 copii/tineri, dar nu mai putin de 6; c) pentru grupele de performanta – in medie 8 copii/tineri, dar nu mai putin de 4.
Pentru sporturile de echipa, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza: a) pentru grupele de incepatori – in medie 20 copii/tineri, dar nu mai putin de 16; b) pentru grupele de avansati – in medie 18 copii/tineri, dar nu mai putin de 14; c) pentru grupele de performanta – in medie 16 copii/tineri, dar nu mai putin de 12.
Pentru cercurile de dans, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza: a) pentru cercurile de dans modern, numarul mediu de elevi este de 14, dar nu mai putin de 12; b) pentru cercurile de dans popular, numarul mediu de elevi este de 16, dar nu mai putin de 14.
Pentru cercurile de muzica, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza: a) pentru cercurile de muzica vocala, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 10; b) pentru cercurile de muzica instrumentala – formatii, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 10; c) pentru cercurile de muzica – instrumente muzicale, numarul mediu de elevi este de 4, dar nu mai putin de 2; d) pentru cercurile de muzica – grup vocal, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 10; e) pentru cercurile de muzica – ansamblu vocal/cor, numarul mediu de elevi este de 18, dar nu mai putin de 14.
Pentru cercurile de teatru, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza: a) pentru grupele de incepatori, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 10; b) pentru grupele de avansati, numarul mediu de elevi este de 10, dar nu mai putin de 8;c) pentru grupele de performanta, numarul mediu de elevi este de 8, dar nu mai putin de 6.
Pentru celelalte tipuri de cercuri, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), (5), (6), (7) si (8), numarul copiilor/nivel de grupa este dupa cum urmeaza: a) pentru grupele de incepatori, numarul mediu de elevi este de 14, dar nu mai putin de 10; b) pentru grupele de avansati, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 8; c) pentru grupele de performanta, numarul mediu de elevi este de 10 copii/tineri, dar nu mai putin de 6.
Un cerc cu norma intreaga, la care instruirea copiilor se realizeaza colectiv, are minimum 90 de copii, norma didactica fiind de 18 ore/saptamana. Un cerc cu norma intreaga condus de un maistru instructor/maistru coregraf/antrenor/institutor are minimum 120 de copii, norma didactica fiind de 24 ore/saptamana.
In cercurile la care instruirea copiilor se realizeaza individual, numarul copiilor insumat pentru toate grupele este de minimum 36.
Activitatea cu o grupa de copii se desfasoara 100 de minute/saptamana, programate in aceeasi zi. Cu grupele de performanta se pot desfasura, in cadrul cercului, 200 de minute pe saptamana, programate in doua zile. Grupele de performanta se constituie cu aprobarea consiliului de administratie al palatului/clubului copiilor, pentru elevii care, in cadrul activitatii organizate in cercurile din palatele si cluburilor copiilor, ating un nivel ridicat de competente, obtinand rezultate de exceptie la nivel national sau international.Grupele de performanta se pot constitui numai dupa minimum un an de activitate, pe baza unui portofoliu de rezultate care sa confirme solicitarea infiintarii unei astfel de grupe. Fiecare cerc poate sa aiba maximum o grupa de performanta.
Palatele/Cluburile copiilor si structurile acestora existente sunt finantate de la bugetul de stat, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice prin intermediul inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Palatul National al Copiilor din Bucuresti este finantat direct de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
Palatele/Cluburile copiilor/Structurile existente/Palatul National al Copiilor din Bucuresti pot/poate fi finantat (e) si de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene. Consiliile judetene/Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti/Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot/poate finanta activitatile desfasurate de Palatul National al Copiilor din Bucuresti, de palatele/cluburile copiilor/structuri, prin hotarari proprii.
Palatul National al Copiilor din Bucuresti/Palatele/Cluburile copiilor pot/poate realiza venituri proprii extrabugetare din activitati specifice, conform legii: donatii, sponsorizari, inchirieri de spatii/interval orar/zi, servicii educationale, activitati tip plata cu ora sau din alte surse legal constituite. (2) Veniturile proprii extrabugetare nu diminueaza finantarea de baza, complementara sau suplimentara si sunt utilizate conform deciziei consiliului de administratie al Palatului National al Copiilor din Bucuresti/palatelor/cluburilor copiilor, indiferent daca este vorba de investitii, achizitii de mijloace fixe ori obiecte de inventar.

Cererea comunității pentru activitățile desfășurate este una semnificativă, având în vedere faptul că în ultimii 5 ani școlari s-a depășit substanțial normativul de înscriere, acesta fiind de aproximativ 6300 decopii și tineri, in fiecare an înscriindu-se peste 8100 de elevi.

Activitățile se derulează în afara programului școlar al elevilor, inclusiv sâmbăta și duminica, în intervalul 8.00-20.00, atât în interior, cât și în exterior (spații obținute în baza diferitelor parteneriate/contracte barter )
Pentru a asigura șanse egale la educație, sunt organizate grupe în cadrul școlilor din cartierele mărginașe ale Craiovei sau îndepărtate de cluburi (în nicio localitate în care se află cluburi ale copiilor nu există mijloc de transport în comun

Palatul Copiilor din Craiova organizează anual peste 40 de concursuri judetene, regionale, nationale si internationale si participa cu copiii si elevii la peste 200 de concursuri de toate nivelurile, in toate domeniile de activitate, asigurmad transportul gratuit al copiilor la concursurile inscrise in Calendarul Activitatilor Educative emis de Ministerul Educatiei Nationale.
Palatul Copiilor Craiova este unitate de învățământ pentru activități extrașcolare autorizată

Structuri subordonate:

Clubul Copiilor Băilești
Clubul Copiilor Calafat
Clubul Copiilor Segarcea,
Clubul Copiilor Poiana Mare
Clubul Copiilor Dăbuleni
Clubul Copiilor Bechet
Clubul Copiilor Filiași
Varsta prescolarilor si elevilor care frecventeaza activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor este cuprinsa, de regula, intre 3 si 19 ani, in functie de profilul cercului si de competentele care urmeaza sa fie formate

Palatul Copiilor din Craiova își propune:

Susținerea învățământului formal în vederea realizării unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant desfășurat într-un mediu sigur.
Extinderea specializării şi perfecţionării pe domenii si profiluri specifice activitatii extrascolare.
Certificarea competențelor dobândite de antepreșcolari/preșcolari/elevi în sistemul nonformal
Aprofundarea şi diversificarea cunoştintelor/formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor
Creșterea gradului de activizare civică, prin construirea de competențe de bază în domeniul protecției mediului, asumării de comportamente de intervenție civică.
Reducerea riscul de abandon școlar, delincevență juvenilă, excluziune socială, trafic de fiinte umane , consum de tutun/droguri prin valorificarea timpului liber al copiilor prin implicarea lor în cercuri / proiecte educative.
Descoperirea și cultivarea intereselor profesionale ale copiilor și tinerilor, palatul și cluburile constituindu-se într-un creuzet pentru exersarea competențelor diferitelor profesii
Asigurarea șanselor egale la educație tuturor copiilor și tinerilor cu vârste între 3 și 19 ani, prin construirea de grupe care sa respecte particularitatile copiilor cu dizabilitati , copiilor provenind din centre de plasament, prin susținerea copiilor provenind din medii foarte sărace.
Resursa umană este alcătuită din 79 de persoane, dintre care 66 cadre didactice –coordonatori de cercuri și 13 cadre didactice auxiliare si personal nedidactic.

DOMENIUL CULTURĂ

Cultură şi civilizaţie românească- Calafeteanu Daniela/Țacu Alina Angela/ Bârcu Lorena

Cultură şi civilizație franceză-Ocheșe

Cultură şi civilizaţie germană-Zuican Cristina

Cultură și civilizație engleză – Gavrilă Adriana / Călmuc Felicia

Domeniul ARTE

Sculptură-Flueraşu Ioana

Ceramică pictură-Boboc Valentin

Modelaj-Vieriu Valerică

Teatru-Cazacu Daniela

Muzică populară-Zamfira Georgiana

Muzică uşoară vocală şi instrumentală-Milosav Alin

Domeniul ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ APLICATĂ

Informatică-Preoteasa Cezarian / Rădulescu Claudia

Matematică aplicată în tehnică de calcul-Stancu Elena / Popescu Laura / Toporan Nabi /Ilie Aurelian

Operare şi programare pe calculator-Iovan Valeriu

Fizică aplicată – Cismaru Mariana

Jocuri logice – Şah-Micu Iulian

Astronomie-Ilie Aurelian

Karting-Bercea Florentin/ Dinişor Sorin

Machete / construcţii de mașini-Gheorghe Petre

Protecţia mediului – Ecologie – Oprea Mariana

Atelierul fanteziei -Tălăban Livia

Domeniul SPORTIV-TURISTIC

Dans modern- Cuţulescu Alina/Sbora Anca

Gimnastică aerobică-Mălăiescu -Udrea Alina / Cojocariu Simona

Dans sportiv-Mircioagă Gina

Dansuri populare/Orientare sportivă -Creţan Simona

Tenis de masa/Fotbal/-Cazan Lucian

CLUBUL COPIILOR DĂBULENI

Horticultură – Ştefănoaica Silvia

Cultura si civilizatie romaneasca-Morari Cristina

Karting – Nistor Aurel

Cultură si civilizatie engleză-Stănculescu -Ilie Oana

Tenis de câmp-Ghera Cătălin

Informatică-Popa George

Ecoturism-Popa Simona

CLUBUL COPIILOR BECHET

Protecţia mediului-Stăvaru Monica

Fotocineclub-EnceaVrejoiu Despina

CLUBUL COPIILOR FILIAȘI

Jocuri logice -Ilie Virgil

Electrotehnică- Căprărin Constantin

Navomodele / karting -Anghel Gheorghe

Ecoturism -Călina Marinela

Pictură desen -Georgescu Mihaela

Cultură şi civilizaţie engleză-Firoi Lucretia

CLUBUL COPIILOR CALAFAT

Matematică aplicată în tehnica de calcul-Iofcea Vivi

Desen picture-Mirica Ion

Cultură şi civilizaţie engleză-Neacşu Victor

Horticultură-Roşu Constanta

CLUBUL COPIILOR POIANA MARE

Electrotehnică-Velcea Marius

Informatică-Stănărânga Cristian

CLUBUL COPIILOR BĂILESTI

Protecţia mediului – Ciobanu Florina

Judo-Bazavan Amalia

Muzică vocal instrumentală-Radu Carlo

Informatică-Ulmeanu Veronica

Jocuri logice -Mirea Adina

CLUBUL COPIILOR SEGARCEA

Matematică aplicată în tehnică de calcul- Zidaru Ana

Protecţia mediului-Ianculescu Ileana

Operare şi programare pe calculator-Drăgnei Mihaela

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *