Acasă » Despre noi

Despre noi

Viziunea noastra este sintetizată de sloganul pe care l-au ales copiii și dascălii nostri:
Go sport, go smART, go green , go clean!

Palatul Copiilor este o unitate de învățământ pentru activități extrașcolare, a cărei misiune este creșterea gradului de conștientizare al tuturor actorilor educaționali asupra contextului de învățare pe tot parcursul vieții în general și al contextului planificat și gestionat într-un cadru organizat al educației nonformale în special.
Vizăm
Formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective şi a abilitatilor practice, dezvoltarea fizică armonioasă a fiecăruia dintre copii / elevii înscrişi în cadrul clubului/ palatului copiilor.
Unitatea noastră de învăţământ este organizată în 8 structuri, distribuite în mediul urban, în toate orașele principale ale județului Dolj și în mediul rural, în comuna Poiana Mare. Cluburilor sunt situate în toate zonele geografice ale județului, sigurându-se o reprezentativitate demografică importantă a educației nonformale la nivelul județului.
1. Palatul Copiilor Craiova, situat în centrul Municipiului Reședință de Județ Craiova, zona A, în imediata apropiere a colegiilor naționale, a diferitelor instituții de cultură și artă, în proxima vecinătate a unui nod de comunicare de transport rutier intravilan și extravilan , ce deservește tot județul Dolj. Pentru cartierele mărginașe asigurăm șansele egale la educație prin organizarea de cercuri în cadrul școlilor din cadrul comunităților respective.
2. Clubul Copiilor Filiași situat în nordul județului, funcționează în centrul orașului, în cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Filișanu și în apropierea Școlii Gimnaziale din localitate
3. Clubul Copiilor Dăbuleni situat în sudul județului , în centrul orașului, în proxima vecinătate a Primăriei Orașului Dăbuleni
4. Clubul Copiilor Bechet situat în sudul județului , în centrul orașului, în cadrul grădiniței-structură a Liceului Teoretic Bechet
5. Clubul Copiilor Calafat situat în sud vestul județului, în apropierea școlilor din localitate
6. Clubul Copiilor Poiana Mare situat în sud vestul județului, în centrul comunei
7. Clubul Copiilor Segarcea situat in jumatatea sudica a judetului Dolj
8. Clubul Copiilor Băilești situat în sudul județului

Resursa umană este alcătuită din 65 cadre didactice –coordonatori de cercuri (32 în Craiova și 33 distribuiți la cele 7 cluburi) și 13 cadre didactice auxiliare și personal nedidactic.
Beneficiarii activității educative nonformale sunt copii și tineri cu vârsta între 3 și 19 ani
Cererea comunității pentru activitățile desfășurate este una semnificativă, având în vedere faptul că în ultimii trei ani școlari s-a depășit substanțial normativul de înscriere, acesta fiind de aproximativ 6300 decopii și tineri, in fiecare an înscriindu-se peste 8100 de elevi.
Oferta educațională include următoarele domenii/specializări:
Domeniul cultural
Cenaclu literar /Cultură şi civilizaţie românească /Cultură şi civilizație franceză/ Cultură şi civilizație engleză(2 catedre)/Cultură şi civilizaţie germană+ 30% franceză/Cultură şi civilizaţie italiană
Domeniul artisitic
Ceramică pictură /Modelaj /Sculptură /Teatru /Muzică populară /Muzică uşoară vocală şi instrumentală
Domeniul știință și tehnică aplicată
Informatică (2 catedre)Matematică aplicată în tehnică de calcul(3 catedre)/Operare şi programare pe calculator + 30% matematică aplicată în tehnică de calcul)/Fizică aplicată(+ 30% astronomie/robotică) /Jocuri logice /Astronomie (+ 30% matematică aplicată)/Karting /Machete / construcţii de masini / Protecţia mediului – Ecologie
Domeniul sportiv-turistic:
Dans modern (2 catedre)/Gimnastică aerobică(2 catedre) / Dans sportiv /Dansuri populare/Radiogoniometrie/Orientare turistică /Tenis de masă/ Karate –
Comisia metodică transdisciplinară Calafat
Chimie experimentală /Matematică aplicată în tehnica /Desen pictură /Cultură şi civilizaţie engleză
Horticultură /Jocuri logice / Comisia metodică transdisciplinară Poiana Mare
Electrotehnică /Informatică /Karting
Comisia metodică transdisciplinară Băilești
Protecţia mediului /Electrotehnică /Muzică vocal instrumentală /Informatică/Jocuri logice
Comisia metodică transdisciplinară Segarcea
Matematică aplicată în tehnică de calcul /Protecţia mediului /Operare şi programare pe calculator
Comisia metodică transdisciplinară Dăbuleni și Bechet
C.C.Bechet
Protecţia mediului / Fotocineclub
C.C.Dăbuleni
Horticultură /Tenis de masă /Karting /Electronică /Tenis de câmp /Informatică
Comisia metodică transdisciplinară Filiași
Jocuri logice /Electrotehnică /Navomodele / karting /Ecoturism /Pictură desen /Cultură şi civilizaţie engleză
În domeniul cultural se insistă asupra culegerii și redobândirii folclorului doljean , asupra creației originale și a limbilor străine (engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană); în domeniul sportului, deoarece avem rezultate excepționale la dansuri moderne, gimnastică aerobică, karate,tenis de masă sau de câmp, ne-am concentrat eforturile asupra construirii unei imagini corecte a kartingului – ca sport transdiciplinar și a redobândirii statutului de sport național pentru oină (prin organizarea primului Campionat Național de Oină pentru Fete din istoria sportului); în domeniul științelor și tehnicii, insistăm asupra caracterului aplicativ al acestora, organizând cercuri precum fizică/chimie aplicată, matematică aplicată în tehnică de calcul, radio/TV, redacție de presă , informatică/operare programate calculator, horticultură, protecția mediului și ecoturim, jocuri logice, astronomie, machete, construcții de mașini, electrotehnică, navomodele; în domeniul artelor, propunem atât cercuri de arte plastice (pictură, grafică, desen, sculptură,modelaj), cât și artă electronică, dar și muzică ușoară sau populară, vocală și instrumentală . De asemenea, la Palatul Copiilor se organizează cercuri de teatru clasic , dar și de teatru interactiv(forum, legislativ, invizibil, social, labirint etc)
În domeniul civic se insistă asupra furnizării de competențe în direcția activizării civice, prin programe de educație ecologică și de intervenție socială. Palatul Copiilor Craiova a fost înscris și acceptat în programul mondial Eco-Școala în anii școlari 2012-2015 derulând activități ecologice atât în cadrul celor 5 cercuri de protecția mediului din Craiova, Segarcea, Băilești, Bechet, Filiași , cât și în cadrul celor 2 cercuri de Horticultură organizate la Dăbuleni și Calafat și al cercului de Chimie experimentală, apoi de horticultură organizat la Calafat.(prin aprobarea de către Consiliul de Administrație a 40% din grupe în domeniul ecologic). De asemenea, obiectivele de protecția mediului sunt relizate interdisciplinar, prin proiecte tematice realizate la nivelul fiecărui cerc al Palatului și cluburilor, protecția mediului constituindu-se în obiectiv orizontal.

Activitatea este organizată în funcție de nivelul competențelor beneficiarilor în grupe de începători, de avansați și de performanță (o grup / cerc).
Cadrele didactice cu studii superioare în specialitate au ca obligativitate consituirea normei din 9 grupe a minim 10 elevi, iar maiștri instructori /studii medii – 12 grupe a minim 10 elevi.

Activitățile se derulează în afara programului școlar al elevilor, inclusiv sâmbăta și duminica, în intervalul 8.00-20.00, atât în interior, cât și în exterior (spații obținute în baza diferitelor parteneriate/contracte barter )
Pentru a asigura șanse egale la educație, sunt organizate grupe în cadrul școlilor din cartierele mărginașe ale Craiovei sau îndepărtare de cluburi(în nicio localitate în care se află cluburi ale copiilor nu există mijloc de transport în comun(

Istoricul Palatului

Actualele palate ale copiilor au purtat denumirea, până în 1989, de „Case ale Pionierilor și Șoimilor Patriei”. Această denumire a afost stabilită odată cu înființarea organizației „Șoimii Patriei”, adică în 1979. Înainte de această dată s-au numit „Case ale Pionierilor”.

Aceste instituții au luat ființă, începând cu anul 1953, inițial numai în centrele de raioane și de regiune, ca urmare a înființării consiliilor regionale ale „Organizației Pionierilor”

Casele pionierilor erau sub directa îndrumare a instructorilor organizației pionierilor. Cadrele didactice erau învățători, profesori și maiștri angajați de Inspectoratele Școlare.

De la început, casele pionierilor au fost concepute drept centre pentru educația nonformală a copiilor care frecventau școala primară și școala generală (până la clasa a VII-a).

Activitățile erau organizate pe cercuri de elevi (școlari). O activitate se desfășura, ca în prezent, pe durata a 100 minute.

Profilurile cercurilor erau stabilite de Consiliile regionale ale Organizației Pionierilor și erau în proporție de peste 70% tehnico-aplicative, iar restul cultural artistice. Toate „modelele” erau importate din U.R.S.S.. Dotările atelierelor și laboratoarelor erau tot din U.R.S.S.

Actualul Palat al Copiilor din Craiova a fost înființat printre primele Case ale Pionierilor din țară și a avut primul sediu pe Strada Unirii unde, în prezent, se află Casa Universitarilor.

Toate Casele Pionierilor au primit sedii în clădiri cu o arhitectură deosebită.

Casele Pionierilor erau frecventate de copii, ca și în prezent, în timpul lor liber (mai ales duminica). În aceste instituții copiii  erau organizați în grupe sau unități de pionieri. Activitățile de cerc, până în 1980, nu erau absolut deloc politizate.

Fiecare profil își finaliza activitatea printr-un concurs național, după parcurgerea etapelor preliminarii. Concursurile se desfășurau în tabere naționale, cu dotare specifică, care aparțineau Organizației Pionierilor.

După reorganizarea teritorială a României a apărut Consiliul Județean al Pionierilor care se subordona Consiliului Național al Organizației Pionierilor și Consiliul Municipal, ambele cu sediile în Craiova.

Consiliul Județean al Organizației Pionierilor (C.J.O.P.) conducea întreaga activitate extrașcolară a copiilor, deci și Casele Pionierilor.

Începând cu anul 1980 denumirea se schimbă în „Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei”. Tot din această perioadă cercurile puteau fi frecventate și de preșcolari și de elevii de la licee și școli profesionale. Și după 1980 profilurile cercurilor și conținuturile activităților erau stabilite la nivel de Consiliu Național și transmise „în teritoriu”. Conținuturile activităților erau complementare celor din școli și erau aceleași pentru toate județele.

Cel mai mare accent s-a pus pe activitățile tehnico-aplicative, construcții radio, carting, aeromodelism, rachetomodelism, navomodelism, radioclub, foto, fotoceramică, radiotelegrafie, jocuri și jucării electronice.

Activitățile de biologie se numeau „prietenii naturii” (la fel și concursul național de profil). Activitățile cultural-artistice (în proporție de 30%) erau reprezentate de cercurile: teatru, teatru de estradă pionierescă, creație literară, pictură, design vestimentar, ansamblu folcloric, dans sportiv (majorete).

La Palatul Copiilor Craiova a funcționat (și mai funcționează) Clubul Școlar Sportiv PIONIERUL. Acest club a pregatit cei mai mari jucători de tenis ai României, timp de mai bine patruzeci de ani.

Creația literară își finaliza activitățile în cadrul Concursului „Tinere Condee”, la faza națională participându-se, obligatoriu, și la Concursul Revistelor Școlare.

Cadrele didactice cu specializările matematică, fizică, biologie organizau anual, pe secțiuni, Simpozionul de Comunicări „Speranțe Tehnico-Științifice”, pentru elevi și profesori din județul Dolj.

Toate cadrele didactice care au funcționat în această instituție, au obținut de-a lungul anilor, numeroase premii și distincții la toate concursurile naționale de profil.

Toate activitățile enumerate mai sus au funcționat în Palatul Copiilor Craiova.

În conținuturi erau prevăzute, să se desfășoare „activități politico-educative” de masă, organizate și realizate pe baza unui proiect aprobat de C.J.O.P.

Activitatea metodică se desfășura la nivel de Comisie Metodică care coincidea, de fapt, cu aria curriculară și erau:

  • Comisia tehnico-științifică
  • Comisia cultural-artistică și sport

La nivel județean activitatea era concretizată prin cercuri metodice ale cadrelor didactice care funcținau în sistem. Acestea erau trei pe an și erau organiozate de câte o Casă a Pionierilor din județ.

Cercurile metodice județene au fost organizate până 2008, dată după care și-au pierdut semnificația..

La nivel național, toate cadrele didactice participau obligatoriu, la perfecționare, o dată la cinci ani, pe profilul cercului.Testul final avea un nivel de exigență foarte ridicat. Cadrele didactice care nu treceau acest test erau scoase din sistem.

Exista „centrul național de perfecționare a cadrelor didactice care lucrează cu pionierii.”

 

 

 

Decembrie 1989 a zguduit întreaga structură creată în jurul organizației pionierilor și șoimilor.

Toți activiștii de la Consiuliul Județean și Consiliul Municipal au dispărut din ziua de vineri 22 decembrie 1989.

Instituția Casa pionierilor a rămas participând activ la victoria revoluției.

Radioclubul Y07KFK al casei pionierilor a participat la organizarea rețelei radio, de urgență a rezoluției. Trancivărul ZD277 a emis permanent din clădirea Prefecturii ținând legătura radio cu conducătorii revoluției de la București. După 26 decembrie 1989 aceeași stație a dirijat primele ajutoare primite din județul Dolj.

În ianuarie 1990 denumirea instituției era „Clubul Copiilor și Elevilor Craiova”.

Toate activitățile și-au reluat programul de educație nonformală desfășurat cu aceleași grupe de copii din trimestrul I.

În ceea ce privește procesul instructiv-educativ, în acea perioadă, acesta s-a desfășurat normal.

Problemele au fost însă pe linie administrativă deoarece au existat voci care nu recunoșteau instituția ca făcând parte din sistemul de învățământ. Aceste opinii erau exprimate de inspectori de la I.S.J. Dolj și ca urmare ne-au fost tăiate fondurile pentru cheltuieli materiale. Fondurile pentru salarii erau în contul nostru pentru șase luni.

Și la Clubul copiilor și elevilor, ca în toate instituțiile de învățământ din țară, a fost numit un director ales de Consiliul profesoral, iar Inspectorul Școlar General a fost ales de către directorii instituțiilor din Dolj.

Noua conducere I.S.J. Dolj a recunoscut Clubul Copiilor și Elevilor ca făcând parte din sistemul de învățământ. Mai mult, pentru anul școlar 1990-1991, au fost alocate fonduri pentru funcționarea a 45 norme didactice și 14 norme nedidactice (corepetitori, persoane de întreținere, coregraf, paznici, muncitori, administrator, centralist, contabil). Conform legislației din 1990, Clubul Copiilor și  Elevilor a participat la campania de titularizare/retitularizare a cadrelor didactice.

Începând cu anul școlar 1990-1991 la Clubul Copiilor și Elevilor au fost schimbate multe din denumirile activităților, ca și conținuturile acestora.

Instituția noastră și-a adus o mare contribuție la înlocuirea vidului de legislație cu privire la activitatea nonformală. În 1992 a fost aprobat primul regulament de organizare și funcționare a palatelor și cluburilor copiilor și primul nomenclator al activităților.

Instituția a primit denumirea de Palatul Copiilor Craiova și funcționa în clădirea din Bulevardul N.Titulescu. Clădirea are o arhitectură deosebită, construită în anul 1930 pe locul unde s-a aflat casa familiei Titulescu.

In anul 1993 România devine semnatara Convenției privind drepturile copilului. In același an, în august, generalul României emite o hotărâre de guvern prin care clădirea Palatului Copiilor este atribuită nou înființatei curți de apel.

A urmat un amplu protest al copiilor, părinților acestora și a cadrelor didactice. Protestul a constat în boicotarea copiilor, părinților și a cadrelor didactice în clădirea pe care nu doreau să o cedeze și a durat până în primele zile ale lui ianuarie 1994.

Pe 3.01.1994, profitându-se de vacanța copiilor, s-a intrat în forță în clădire.In urma negocierilor cu Consiliul Județean Dolj, care s-a desfășurat în luna decembrie 1993, ne-a fost dată clădirea din Strada S. Bărnuțiu nr.14. In perioada următoare, din cauza micșorării spațiului de desfășurare a activităților și din cauza reducerii drastice a fondurilor, la Palatul Copiilor au funcționat 30 de norme didactice pentru educația nonformală a copiilor.

Cu toate greutățile financiare Palatul Copiilor și-a derulat toate proiectele concepute ajungând printre cele mai performante palate din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *